Cechy dobrego nauczyciela

Jaki powinien być dobry nauczyciel?

Dobry nauczyciel to człowiek, którego cechuje wszechstronna osobowość nastawiona na współpracę i współdziałanie. Istota, która lubi swoją pracę, ma wizję ucznia, potrafi odkrywać, rozbudzać i kształtować indywidualne możliwości swoich podopiecznych.

Dlaczego nauczyciel jest ważny w rozwoju ucznia?

O tym, jak ważne i ciągle aktualne jest zagadnienie przygotowania młodego człowieka do funkcjonowania w dorosłym życiu, mogą świadczyć całe rzesze dzieci i młodzieży codziennie uczęszczające do szkół i uczelni. Ich przyszłe życie, stosunek do pracy, kultury i innych ludzi zależy w głównej mierze od osobowości i profesjonalizmu pedagogów. Dlatego bardzo istotnym jest jaki obraz nauczyciela, wykładowcy kształtuje się w umysłach dzieci i młodzieży. Od tego uzależniona jest siła oddziaływania przedmiotowego i wychowawczego.

Praca nauczyciela obejmuje zagadnienia ukierunkowane na poszukiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w całym procesie nauki.

Edukacja w szkole i na uczelni musi wyprzedzać obecną rzeczywistość techniczną, gdyż przygotowuje człowieka przyszłości. Żeby tak było szkoła, uczelnia winny być organizacjami uczącymi się tzn. mieć ramy koncepcyjne, założenia i struktury skutecznego działania.

Pracę nauczyciela, czy wykładowcy powinno charakteryzować zaangażowanie ukierunkowane na pracę ucznia.

Są wybitni nauczyciele na każdym etapie edukacji, których wspominamy w dorosłym życiu. Dzięki ich dobrej organizacji, profesjonalizmowi i w dużej mierze osobowości potrafili uwolnić i kształtować możliwości swoich uczniów, które dają powodzenie w dorosłym życiu.

Osobowość nauczyciela

Pod pojęciem osobowość nauczyciela kryje się pytanie o człowieka. Jakim jest i jaki może mieć wpływ na rozwój i sukcesy swoich uczniów, studentów.

Każde dziecko już w przedszkolu (szkole podstawowej) ma swojego idola, a czasami nawet kilku. Taki wzór do naśladowania to najczęściej aktualny człowiek sukcesu np. piłkarz, skoczek narciarski lub piosenkarka. Przebija tu powierzchowne uwielbienie, które mija i niewiele zostawia w postaci kapitału na dorosłe życie.

Osobowość dobrego nauczyciela

Kształtowanie osobowości odbywa się przede wszystkim w domu rodzinnym i szkole. To też nauczyciele będący codziennie w kontakcie z dziećmi i młodzieżą muszą umieć z pokorą budować prawdziwe zaangażowanie i relacje. Społeczności uczące się (współodpowiedzialne), skupione na poszukiwaniach odpowiedzi jako środka rozwoju, odniosą sukces.

Decydujemy się rozmawiać, obserwować i zmierzać do tego, co najważniejsze. To jest droga do jakości kształcenia i życia uczniów, studentów.

Cechy dobrego nauczyciela

Dobry nauczyciel to taki, którego wyróżniają następujące cechy:

 • mądrość i wiedza – bogata umysłowość i wszechstronne umiejętności, które tworzą zwartą strukturę występującą w różnorodnych związkach, stosunkach i zależnościach, przeplatają się wzajemnie, aby skutecznie rozwiązać zadanie
 • pomysłowość i zaradność – nauczyciel ocenia aktualną sytuację i poszukuje, tworzy nowe rozwiązania coraz doskonalsze oraz skuteczniejsze, wie co zrobić, jak odpowiedzieć w każdej sytuacji
 • opanowanie – w pracy z dziećmi i młodzieżą to umiejętność swobodnej, niewymuszonej konieczności, bez krzyku, nerwowości, egzekwowanie pożądanych postępowań i działań
 • energia – bezinteresowne zaangażowanie się we wszystkie problemy nurtujące młodzież (prawdziwe wewnętrznie). Istota o wysokiej kulturze osobistej lubi żyć i pracować z dziećmi i młodzieżą, pełen uśmiechu i humoru
 • zdecydowanie – umiejętność łagodzenia konfliktów i napięć między uczniami, a także wytrwałe dążenie do zamierzonego celu
 • wyrozumiałość – umiejętność dostrzegania i rozpoznawania emocji dzieci i młodzieży, też dawanie prawa do błędu, który można naprawić
 • sprawiedliwość – wymaga rozeznania i brania pod uwagę możliwości indywidualnych ucznia, musi dawać informacje o tym, co umie uczeń, a nad czym powinien popracować i w jaki sposób ma to zrobić, ocenianie powinno uwzględniać: wkład pracy ucznia, jego wysiłek i chęci, a nie powinno zawierać krytyki
 • schludność – zawsze wartością dodaną jest, jeżeli nauczyciel dba o czystość, elegancję i gust w swoim ubiorze. Wygląd zewnętrzny, szczególnie w pierwszych kontaktach może być skutecznym środkiem oddziaływania na dzieci i młodzież.
 • życzliwość – znajomość spraw młodzieży, rozeznanie i dostrzeganie tego wszystkiego, co dotyczy młodego człowieka w codziennej rzeczywistości – wrażliwość na wszelkie aspekty życia
 • troskliwość – umiejętność dostrzegania i spełniania potrzeb drugiego człowieka. Wrażliwość emocjonalna na drugą osobę, szacunek dla ucznia i jego potrzeb
 • stanowczość i obowiązkowość – to podstawa budowania więzi z uczniami, aby w klasie szkolnej było miejsce na doświadczenie podmiotowości i współodpowiedzialności

Podsumowanie

Nauczycielu, musisz być kompletny, aby skutecznie motywować uczniów do nauki. Masz wpływ, a nawet decydujesz o powodzeniu w życiu młodego człowieka. Tym samym zasługujesz też na solidne wynagrodzenie.