Autorytet wychowawcy wśród uczniów

Autorytet nauczyciela w procesie edukacji

W procesie edukacji autorytet nauczyciela jest szczególnie ważny, gdyż ma wpływ na kształtowanie osobowości dzieci. Podobnie, jak w każdej dziedzinie życia, tak i w szkole dobrze jest podpatrywać sprawdzone rozwiązania i mądrych ludzi. Wzory, których pomysły i praca mogą być inspiracją do własnych przemyśleń i działań. Jak zdobyć szacunek wśród uczniów jako wychowawca?

Jak możemy zdefiniować autorytet wychowawcy?

Autorytet to osoba, która stanowi wzór do naśladowania. Swoim działaniem wyzwala pozytywne emocje, budzi szacunek, poważanie. Jest podziwiana, a tym samym ma wpływ w kształtowaniu wszechstronnej osobowości.

Autorytet nauczyciela jest szczególnie pożądany w dawaniu poczucia bezpieczeństwa. Przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności, przygotowaniu do powodzenia w dorosłym życiu swoich uczniów.

Rodzaje autorytetu nauczyciela

Można wyróżnić następujące rodzaje autorytetu nauczyciela:

  1. Wychowawczy – umie pomagać każdemu uczniowi, aby lepiej doceniał niepowtarzalność swojej osoby, częściej doświadczał akceptacji i szacunku otoczenia. Wzmacnia wiarę we własne siły i przyczynia się do rozwoju indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży.
  2. Dydaktyczny – odkrywa i kształtuje możliwości przedmiotowe ucznia, doprowadzając do osiągnięć w konkursach, olimpiadach i zawodach.
  3. Organizacyjny – pozytywnym obrazem siebie i swojego działania wyzwala aktywne i zaangażowane rozwiązywanie spraw i problemów. Jego umiejętność współpracy i współdziałania z innymi pozwala wydobywać z drugiego człowieka jego możliwości i włączać je do realizacji różnych projektów.

Jak zdobyć szacunek wśród uczniów?

Wychowanie i nauka w zmienionych warunkach odebrała wiele możliwości, działania uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie wiemy jeszcze, kiedy wrócimy do pełnej normalności dydaktyczno-wychowawczej. Po lekcjach zdalnych, hybrydowych, przerwach w instytucjonalnym kształceniu i wychowaniu. Nauczyciele, szkoły i ich dyrekcje muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, aby uczniowie i ich rodzice mogli możliwie szybko wrócić do normalnej pracy.

Nauczyciel wszechstronnie przygotowany, oczekujący na powrót dzieci do szkoły może być autorytetem, osobą, która sprawnie organizuje życie klasy, zauważy trudności i pomoże je przezwyciężać każdemu uczniowi. To zawsze daje poczucie ważności i znaczenia w zespole.

Dzieci i dorastająca młodzież swoim rozwojem fizycznym, zręcznością, potrzebami często upodabniają się do ludzi dorosłych. Nie we wszystkim jednak mają możliwość ich realizacji. Rodzą się nowe potrzeby, które wymagają życzliwej porady zaufanej osoby, rodzica lub nauczyciela.

Jeżeli jesteś nauczycielem lubianym, umiejącym wsłuchać się w potrzeby, a także oczekiwania i znajdziesz rozwiązanie trudnych problemów dziecka, to możesz być autorytetem. Mieć siłę sprawczą w motywowaniu do zdobywania nowej wiedzy i pożądanych zachowań.

Jaki nauczyciel zdobywa autorytet wśród dzieci?

Otwarty na potrzeby i zainteresowania dziecka nauczyciel odkrywa indywidualne mocne strony młodego człowieka. Każdy jest w czymś dobry, jeden pięknie rysuje, drugi śpiewa, trzeci ma sportowe możliwości itd. W związku z tym najprostszą drogą do uzyskania uznania w oczach uczniów jest wzmocnienie ich zainteresowań oraz mocnych stron. Nauczyciel, który umie wsłuchać się w możliwości i oczekiwania młodego człowieka, będzie miał szansę kształtowania osobowości. Jednocześnie będzie autorytetem w określonej dziedzinie wiedzy i umiejętności. Dzieci i młodzież to wymagający partnerzy. Co więcej, tylko pozytywne emocje i głęboka wiedza pozwolą na zdobycie zaufania i tym samym możliwość wpływu na rozwój dziecka.

Zdobywanie nowych doświadczeń, odkrywanie siebie, wiedzy, świata może być wspaniałą przygodą.

Podsumowanie

Szkoła z gronem twórczych nauczycieli będzie zdecydowanie lepszą, ciekawszą propozycją niż siedzenie w domu przez ostatnie miesiące. Nauczyciele mają niepowtarzalną możliwość, by budzić w swoich uczniach ducha odkrywców. Nowa wiedza i umiejętności są jak przygoda przy każdym spotkaniu z nauczycielem w szkole.

Idole świata mediów mają swoje znaczenie, ale nie rozwiązują codziennych problemów. Czas na autorytety realne, z którymi dziecko ma kontakt w szkole.

Podsumowując, nauczycielu bądź otwarty na potrzeby młodego człowieka a będziesz autorytetem, który wyzwala motywację do rozwoju i działania.