Bezpieczeństwo dzieci w szkole

Jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci w szkole?

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest jednym z głównych zadań nauczycieli i dyrekcji. W każdej placówce może się jednak zdarzyć nieszczęśliwy wypadek. Jakie są wówczas procedury działania?

Wstęp

Rodzice, wysyłając dzieci do placówki oświatowej, oczekują, że ich pociechy będą bezpieczne. Zdobędą nowe wiadomości, a rozmowy z rówieśnikami rozwiną umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Aby założenia były zrealizowane i przynosiły radość z każdego dnia, rodzice i szkoła z gronem nauczycieli muszą być solidnie przygotowani w zakresie organizacyjnym, dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym.

Bezpieczna szkoła

Szkoła bezpieczna to taka, która łączy uczniów, nauczycieli oraz pracowników i rodziców w jedną życzliwą współpracującą całość, zdolną do twórczych działań dydaktycznych.

Od samego wejścia na teren szkoły, uczeń musi mieć poczucie, że jest u siebie i może tu spotkać życzliwych, otwartych oraz serdecznych nauczycieli i ulubione koleżanki, kolegów. Tylko w takiej atmosferze dziecko rozwinie swoje możliwości i zainteresowania. Szkoła ma siłę sprawczą w pomaganiu i rozwoju każdego ucznia. Takie działania mogą być realizowane, jeżeli dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ściśle współpracują w czynieniu dobra na rzecz dzieci.

Zaangażowany oraz odpowiedzialny wychowawca zna doskonale swoją klasę i każdego ucznia. Bardzo dobrze wie, kiedy dziecko ma problem. Powodów takiego stanu może być wiele:

 • słaba ocena,
 • uszczypliwa uwaga kolegi,
 • kłopoty w rodzinie

Mądry wychowawca szybko dociera do przyczyny, nie zostawia swojego ucznia bez rozmowy, która zawsze łagodzi, przeważnie wyolbrzymiony problem.

Bycie dzieckiem to niepowtarzalny okres w rozwoju, który decyduje o przyszłości i dorosłym życiu.

Jaka szkoła jest bezpieczna?

Szkoła wspierana przez rodziców będzie miała większą siłę sprawczą w oddziaływaniu na kształtowanie osobowości uczniów. Znam nauczycieli, którzy godzinami mogą rozmawiać o postępach swoich uczniów. Taki nauczyciel, wspierany przez dyrekcję i rodziców jest ogromnym dobrem dla dziecka, chroni go i rozwija jego możliwości.

Kiedy uczeń jest pod dobrą opieką?

Szkoła jest bezpieczna, gdy każdy pracownik szkoły jest odpowiedzialny i gotowy do natychmiastowego reagowania. Działania, jeżeli zaistnieje w ich obecności sytuacja agresji słownej czy też fizycznej na terenie obiektów szkolnych.

Ważnym zadaniem pedagogicznym jest podawanie przykładów uczniom, jak należy się zachować, gdy widzisz, że koleżanka, lub kolega potrzebuje pomocy. Zawsze trzeba wzmacniać integrację klasy. Dobra klasa to taka, w której wszyscy czują się dobrze, są ważni i potrzebni.

Wypadek w szkole

W szkole podobnie jak w domu może zdarzyć się wypadek, złamanie ręki, nogi, stłuczenie czy też inny uszczerbek na zdrowiu. Nauczyciel, który pierwszy zobaczył, lub otrzymał informację, musi natychmiast ocenić sytuację i wezwać pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora, który informuje rodziców i decyduje o konieczności wezwania pogotowia ratunkowego.

Procedury

 1. Zapewnienie natychmiastowej pomocy i opieki poszkodowanemu przez nauczyciela, pracownika szkoły, do którego jako pierwszego dotarła informacja o wypadku.
 2. Wezwanie pielęgniarki szkolnej.
 3. Powiadomienie dyrektora, który zapewnia bezpieczeństwo uczniów w szkole także w miejscu tego nagłego zdarzenia.
 4. Dyrektor w porozumieniu z pielęgniarką decyduje czy jest konieczność wezwania pogotowia ratunkowego i jednocześnie informują rodziców poszkodowanego.
 5. Technik BHP zabezpiecza miejsce wypadku, jeżeli dotyczyło urządzeń technicznych i zbiera informacje o przyczynach zdarzenia.
 6. Dyrektor szkoły powołuje komisję powypadkową w składzie; technik BHP, społeczny inspektor pracy, przedstawiciel rady rodziców lub kuratorium oświaty, jeżeli zdarzenie było bardzo poważne i strony zgłosiły chęć takiego udziału.
 7. Technik BHP sporządza protokół powypadkowy w trzech egzemplarzach i przekazuje do zatwierdzenia i podpisu dyrektorowi szkoły.
 8. Przekazanie jednego egzemplarza rodzicom poszkodowanego dziecka

Taki protokół zawiera informację o przyczynie, świadkach, miejscu oraz czasie zdarzenia. Protokół podpisuje technik BHP, społeczny inspektor pracy oraz dyrektor szkoły. Jeden egzemplarz otrzymują rodzice, aby wystąpić o odszkodowanie z ubezpieczenia.

Podsumowanie

Wypadek jako nagłe zdarzenie może się zdarzyć w każdym przedszkolu, czy szkole. Dlatego bardzo ważnym działaniem organizacyjnym jest wiedza i przewidywalność możliwych zagrożeń przez kadrę pedagogiczną i pracowników, aby wypadków prawie nie było.

Jeżeli nie uchroniliśmy dzieci i siebie, a czasami niestety jest to niemożliwe, trzeba bezwzględnie mieć dopracowane działania. Tak, aby umieć natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku.

Ogromnym hamulcem w rozwoju jest aktualna sytuacja epidemiczna. Dzieci mają wrócić do sal lekcyjnych w styczniu, a szkoła będzie zobowiązana jeszcze bardziej pomagać uczniom.